Yükleniyor

Muhasebe Programı

Muhasebe Programı

CARİ HESAP MODÜLÜ

Ticari İlişkisi İçerisinde Bulunduğunuz özel / tüzel kişileri tanımlar ve Bu Modüle ve diğer modüllere Ait İşlemler Sayesinde Bu kişilerle olan Borç Alacak vb. İlişkilerinizi Kontrol Altında Tutabilirsiniz. Bu modülde cari hesaplarınıza ayrı Iskontolar özel fiyatlar belirleyebilir. Böylece cari hesaplarınız arasında fiyat ve iskonto grupları oluşturabilirsiniz.

STOK MODÜLÜ

İşletmenizce alış yada satışa konu olan ürünlerin kayıtlarının tutulduğu, giriş,çıkış yada depolar arası transferlerin yapıldığı modüldür. Bu modülü kullanarak ambar / ambarlarınızın ürün miktarlarını, maliyetlerini vb. bilgilerini kayıt altına alabilirsiniz.

FATURA MODÜLÜ

İşletmenize Gelen ve/veya işletmeniz tarafından kesilen faturaları bilgisayar ortamına geçirdiğiniz modüldür. Bu modülde oluşan bilgiler stok, cari hesap gibi modüllere ışık tutacak ve bu modüllere etki edecektir. Aynı zamanda bu modülde işlem yaparken Brüt Kazancınızı görebilir Fiyat ve satış politikalarınızı düzenleyebilirsiniz.

KASA MODÜLÜ

İşletmenizin Nakit Para Akışını Kontrol ve Kayıt Altına Almak için kullanılır. Modüle Ait Raporlar Sayesinde Kasanızdan Yapılmış İşlemleri Ayrıntılı Bir Şekilde İnceleyebilirsiniz. Günlük Kasa Defteri Sayesinde Açık ve Seçik Olarak İşlemler ve Nedenlerini Kontrol Edebilirsiniz.

BANKA MODÜLÜ

Çalıştığımız bankalardaki hesaplarımızın takibinin yapıldığı modüldür. Bankalardaki ticari mevduat, ticari kredi ve Kredi Kartı Pos hesaplarınıtanımlayabilir ve bu hesaplarda açılış, gelen-giden havale-EFT, hesaplarımız arasında virman işlemi, POS kredi kartı hesaplarımızdan çekilen slip hareketlerinin, POS komisyon oranlarının takibini yaapbiliriz.

SİPARİŞ MODÜLÜ

Müşterilerimizden aldığımız sipaişler ile tedarikçilerimize vediğimiz siparişlerimizin takibini yaptığımız modüldür. Siparişlerden karşılanamayan miktarlar kalan olark görünür ve irsaliye veya fatura ya aktarılabilir. Hangi tedarikçide nekadar siparişimiz bekliyor, hangi müşterimizin hangi siparişleri bekliyor takibini yapabiliriz.

ÇEK SENET MODÜLÜ

Ekonomik koşulların gün geçtikçe zorlaşması sonucu müşterilerden alınan çek ve senetlerin vadesi geldiğinde tamamı ödenemiyebilmekte bu durumda birçok ticari programda takibi zor bir durum oluşturmaktadır. Biz DLK yazılım olarak bu işlemi oldukça kolay hale getirdik.

ÜRETİM MODÜLÜ

Üretim yapan firmalarda en büyük problem üretim modülü olmaması durumunda hammaddelerin sürekli aşırı miktarda görünmesi hammaddelerin ise bir üretim işlemi gerçekleştirilmediğinden eksi miktar göstermesidir. İşte bu noktada DLK yazılım bu firmaların imdaına koşarak receteye dayalı veya reçete omadan üretim yapabilmelerine olanak tanıyan modülü geliştirmiştir. Bazı sektörlerde (Örneğin Çerez İmalathaneleri ) ham maddeden ne miktarlarda mamül çıkacağı önceden belli olmadıgından ve her parti hammadde alındıgında değişkenlik gösterdiğinden receteli üretim yapılamamaktadır. DLK yazılım reçetesiz üretim işlemini başararak ticari programlamaya yeni bir boyut kazandırmıştır.

PERSONEL MODÜLÜ

Çalıştığımız bankalardaki hesaplarımızın takibinin yapıldığı modüldür. Bankalardaki ticari mevduat, ticari kredi ve Kredi Kartı Pos hesaplarınıtanımlayabilir ve bu hesaplarda açılış, gelen-giden havale-EFT, hesaplarımız arasında virman işlemi, POS kredi kartı hesaplarımızdan çekilen slip hareketlerinin, POS komisyon oranlarının takibini yaapbiliriz.

GENEL MUHASEBE

Bu paket bilgisayardan banka çek-senet takiplerini bilgisayardan yapmak isteyen bilgisayarlarlı ön muhasebe hususunda daha deneyimli fakat bilişim bütçesi olarak nispeten ekonomik davranmak isteyen. ticari İşletmeler ve perakende satış otomasyonuna geçmek isteyen market,mağaza vb. işletmeler için tasarlanmış olan dlk paketidir.